Category Archives: Õppetöö

26.01.15 eelkooli infotund lasteaias

1. klassi vastuvõtt

Esimesse klassi võetakse vastu kõik Saue valla elanike registris olevad lapsed, kes on enne jooksva aasta 1. oktoobrit saanud seitsmeaastaseks ja esitanud avalduse 31. maiks. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus võtta vastu ka teiste omavalitse  registris olevaid lapsi.

Kooli vastuvõtmiseks esitage esmajärjekorras
avaldus (leiate siit,  võib olla esitatud ka elektrooniliselt).
Lisaks lapse sünnitunnistus,
2 fotot (3×4 cm, ankeedile ja õpilaspiletile),
tervisekaart  ja
koolivalmiduse kaart juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses (tervisekaardi ja koolivalmiduskaardi võib tuua ka hiljem järgi),
vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal).

Täpsem info helje.kala@aasmaekool.ee või telefonil 53 450 497